سرور مجازی مدیریت شده سی پنل پلن ۱

63,492 تومان
ماهانه
 • DDR۴ ۱ گیگابایت رم اختصاصی
 • پردازنده ۱ هسته Xeon
 • نرم افزار و سخت افزار مدیریت
 • ۲۴ ساعته مانیتورینگ
 • تمامی مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری رفع
 • هارد اختصاصی ۳۰ گیگابایت
 • تمام مواردی که نیاز دارید کانفیگ درخواستی
 • ۱۰ گیگ فضای بکاپ گیری
 • آی پی اختصاصی ۱ عدد
 • پهنای باند نامحدود
 • CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر

سرور مجازی مدیریت شده سی پنل پلن ۲

80,652 تومان
ماهانه
 • DDR۴ ۲ گیگابایت رم اختصاصی
 • پردازنده ۲ هسته Xeon
 • نرم افزار و سخت افزار مدیریت
 • ۲۴ ساعته مانیتورینگ
 • تمامی مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری رفع
 • هارد اختصاصی ۴۵ گیگابایت
 • تمام مواردی که نیاز دارید کانفیگ درخواستی
 • ۲۰گیگ فضای بکاپ گیری
 • آی پی اختصاصی ۱ عدد
 • پهنای باند نامحدود
 • CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر

سرور مجازی مدیریت شده سی پنل پلن ۳

97,240 تومان
ماهانه
 • DDR۴ ۳ گیگابایت رم اختصاصی
 • پردازنده ۲ هسته Xeon
 • نرم افزار و سخت افزار مدیریت
 • ۲۴ ساعته مانیتورینگ
 • تمامی مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری رفع
 • هارد اختصاصی ۶۰ گیگابایت
 • تمام مواردی که نیاز دارید کانفیگ درخواستی
 • ۳۰گیگ فضای بکاپ گیری
 • آی پی اختصاصی ۱ عدد
 • پهنای باند نامحدود
 • CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر

سرور مجازی مدیریت شده سی پنل پلن ۴

113,256 تومان
ماهانه
 • DDR۴ ۴ گیگابایت رم اختصاصی
 • پردازنده ۴ هسته Xeon
 • نرم افزار و سخت افزار مدیریت
 • ۲۴ ساعته مانیتورینگ
 • تمامی مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری رفع
 • هارد اختصاصی ۸۰ گیگابایت
 • تمام مواردی که نیاز دارید کانفیگ درخواستی
 • ۴۰گیگ فضای بکاپ گیری
 • آی پی اختصاصی ۱ عدد
 • پهنای باند نامحدود
 • CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر

سرور مجازی مدیریت شده سی پنل پلن ۵

137,566 تومان
ماهانه
 • DDR۴ ۶ گیگابایت رم اختصاصی
 • پردازنده ۴ هسته Xeon
 • نرم افزار و سخت افزار مدیریت
 • ۲۴ ساعته مانیتورینگ
 • تمامی مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری رفع
 • هارد اختصاصی ۱۳۰ گیگابایت
 • تمام مواردی که نیاز دارید کانفیگ درخواستی
 • ۵۰گیگ فضای بکاپ گیری
 • آی پی اختصاصی ۱ عدد
 • پهنای باند نامحدود
 • CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
 • هتزنر آلمان دیتاسنتر