هاست حرفه ای ربات تلگرام ۵۰۰ مگ هلند

14,500 تومان
ماهانه

فضا; ۵۰۰ مگ SSDNVMe
اس اس ال;رایگان
رم اختصاصی;۱ گیگ
سی پی یو اختصاصی; ۲ هسته
لوکیشن; هلند(نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام پینگ ۱ ثانیه)
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
افزودن دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
سایر امکانات;نامحدود
تحویل;آنی

هاست حرفه ای ربات تلگرام ۱ گیگ هلند

17,900 تومان
ماهانه

فضا; ۱گیگ SSD NVMe
اس اس ال;رایگان
رم اختصاصی;۲ گیگ
سی پی یو اختصاصی; ۲ هسته
لوکیشن; هلند(نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام پینگ ۱ ثانیه)
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
افزودن دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
سایر امکانات;نامحدود
تحویل;آنی

هاست حرفه ای ربات تلگرام ۲ گیگ هلند

21,000 تومان
ماهانه

فضا; ۲گیگ SSD NVMe
اس اس ال;رایگان
رم اختصاصی;۲ گیگ
سی پی یو اختصاصی; ۳ هسته
لوکیشن; هلند(نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام پینگ ۱ ثانیه)
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
افزودن دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
سایر امکانات;نامحدود
تحویل;آنی

هاست حرفه ای ربات تلگرام ٣ گیگ هلند

26,000 تومان
ماهانه

فضا; ٣گیگ SSD NVMe
اس اس ال;رایگان
رم اختصاصی;۳ گیگ
سی پی یو اختصاصی; ۳ هسته
لوکیشن; هلند(نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام پینگ ۱ ثانیه)
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
افزودن دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
سایر امکانات;نامحدود
تحویل;آنی

هاست حرفه ای ربات تلگرام ۴ گیگ هلند

31,000 تومان
ماهانه

فضا; ۴گیگ SSD NVMe
اس اس ال;رایگان
رم اختصاصی;۳ گیگ
سی پی یو اختصاصی; ۴ هسته
لوکیشن; هلند(نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام پینگ ۱ ثانیه)
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
افزودن دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
سایر امکانات;نامحدود
تحویل;آنی

هاست حرفه ای ربات تلگرام ۵ گیگ هلند

36,000 تومان
ماهانه

فضا; ۵گیگ SSD NVMe
اس اس ال;رایگان
رم اختصاصی;۴ گیگ
سی پی یو اختصاصی; ۴ هسته
لوکیشن; هلند(نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام پینگ ۱ ثانیه)
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
افزودن دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
سایر امکانات;نامحدود
تحویل;آنی

هاست حرفه ای ربات تلگرام نامحدود هلند

54,000 تومان
ماهانه

فضا; نامحدود گیگ SSD NVMe
اس اس ال;رایگان
رم اختصاصی;۵ گیگ
سی پی یو اختصاصی; ۵ هسته
لوکیشن; هلند(نزدیک ترین دیتاسنتر به تلگرام پینگ ۱ ثانیه)
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
افزودن دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
سایر امکانات;نامحدود
تحویل;آنی