مستر ریسلر ۵ گیگابایت

130,000 تومان
ماهانه
فضا;۱۰ گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند;نامحدود
تعداد اکانت قابل ایجاد نمایندگی; ۲ عدد
تعداد اکانت قابل میزبانی; ۲۰ عدد
بک آپ گیری;روزانه,هفتگی,ماهانه
وب سرور; LiteSpeed
کنترل پنل کاربران; Cpanel
کنترل پنل نماینده; Whm
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
انتقال رایگان سایت های شما به پارس وب هاست
وب سرور; لایت اسپید
ورژن PHP;دلخواه
محل سرور ;آلمان

مستر ریسلر ۱۰ گیگابایت

160,000 تومان
ماهانه
فضا;۱۰ گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند;نامحدود
تعداد اکانت قابل ایجاد نمایندگی; ۴ عدد
تعداد اکانت قابل میزبانی; ۲۹ عدد
بک آپ گیری;روزانه,هفتگی,ماهانه
وب سرور; LiteSpeed
کنترل پنل کاربران; Cpanel
کنترل پنل نماینده; Whm
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
انتقال رایگان سایت های شما به پارس وب هاست
وب سرور; لایت اسپید
ورژن PHP;دلخواه
محل سرور ;آلمان

مستر ریسلر ۲۰ گیگابایت

195,000 تومان
ماهانه
فضا;۲٠ گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند;نامحدود
تعداد اکانت قابل ایجاد نمایندگی;۶ عدد
تعداد اکانت قابل میزبانی; ۳۹ عدد
بک آپ گیری;روزانه,هفتگی,ماهانه
وب سرور; LiteSpeed
کنترل پنل کاربران; Cpanel
کنترل پنل نماینده; Whm
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
انتقال رایگان سایت های شما به پارس وب هاست
وب سرور; لایت اسپید
ورژن PHP;دلخواه
محل سرور ;آلمان

مستر ریسلر ۳۰ گیگابایت

235,000 تومان
ماهانه
فضا;۳٠ گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند;نامحدود
تعداد اکانت قابل ایجاد نمایندگی;۸ عدد
تعداد اکانت قابل میزبانی; ۵۰ عدد
بک آپ گیری;روزانه,هفتگی,ماهانه
وب سرور; LiteSpeed
کنترل پنل کاربران; Cpanel
کنترل پنل نماینده; Whm
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
انتقال رایگان سایت های شما به پارس وب هاست
وب سرور; لایت اسپید
ورژن PHP;دلخواه
محل سرور ;آلمان

مستر ریسلر ۴۰ گیگابایت

275,000 تومان
ماهانه
فضا;۴٠ گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند;نامحدود
تعداد اکانت قابل میزبانی;نامحدود
تعداد اکانت قابل ایجاد نمایندگی;۱۰ عدد
تعداد اکانت قابل میزبانی; ۶۵ عدد
بک آپ گیری;روزانه,هفتگی,ماهانه
وب سرور; LiteSpeed
کنترل پنل کاربران; Cpanel
کنترل پنل نماینده; Whm
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
انتقال رایگان سایت های شما به پارس وب هاست
وب سرور; لایت اسپید
ورژن PHP;دلخواه
محل سرور ;آلمان

مستر ریسلر نامحدود

350,000 تومان
ماهانه
فضا;نامحدود گیگابایت SSD NVMe
پهنای باند;نامحدود
تعداد اکانت قابل ایجاد نمایندگی;۱۲ عدد
تعداد اکانت قابل میزبانی; ۸۰ عدد
بک آپ گیری;روزانه,هفتگی,ماهانه
وب سرور; LiteSpeed
کنترل پنل کاربران; Cpanel
کنترل پنل نماینده; Whm
سیستم مدیریت رایگان (WHMCS)
انتقال رایگان سایت های شما به پارس وب هاست
وب سرور; لایت اسپید
ورژن PHP;دلخواه
محل سرور ;آلمان