ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
4,000 تومان
1 سال
10,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
141,750 تومان
1 سال
141,750 تومان
1 سال
157,545 تومان
1 سال
.net
193,050 تومان
1 سال
193,050 تومان
1 سال
193,050 تومان
1 سال
.org
193,050 تومان
1 سال
193,050 تومان
1 سال
193,050 تومان
1 سال
.co.uk
133,785 تومان
1 سال
133,785 تومان
1 سال
133,785 تومان
1 سال
.co
385,830 تومان
1 سال
385,830 تومان
1 سال
385,830 تومان
1 سال
.in
105,435 تومان
1 سال
105,435 تومان
1 سال
105,435 تومان
1 سال
.asia
192,780 تومان
1 سال
192,780 تومان
1 سال
192,780 تومان
1 سال
.club
45,225 تومان
1 سال
212,220 تومان
1 سال
212,220 تومان
1 سال
.cc
198,045 تومان
1 سال
198,045 تومان
1 سال
198,045 تومان
1 سال
.me
212,085 تومان
1 سال
226,260 تومان
1 سال
226,260 تومان
1 سال
.ru
74,520 تومان
1 سال
74,520 تومان
1 سال
74,520 تومان
1 سال
.top
115,830 تومان
1 سال
147,825 تومان
1 سال
147,825 تومان
1 سال
.cloud
99,960 تومان
1 سال
148,050 تومان
1 سال
148,050 تومان
1 سال
.tel
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال
190,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains