ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.

Browse extensions by category

دامنه
New Price
Transfer
Renewal
.ir
5,000 تومان
1 سال
10,000 تومان
1 سال
5,000 تومان
1 سال
.com
70,500 تومان
1 سال
70,500 تومان
1 سال
70,500 تومان
1 سال
.net
56,000 تومان
1 سال
56,000 تومان
1 سال
56,000 تومان
1 سال
.org
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.co.uk
37,900 تومان
1 سال
41,900 تومان
1 سال
43,900 تومان
1 سال
.co
105,000 تومان
1 سال
105,000 تومان
1 سال
115,000 تومان
1 سال
.in
40,000 تومان
1 سال
40,500 تومان
1 سال
40,500 تومان
1 سال
.asia
59,500 تومان
1 سال
65,500 تومان
1 سال
69,500 تومان
1 سال
.biz
48,900 تومان
1 سال
50,900 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.website
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
99,000 تومان
1 سال
.hosting
66,500 تومان
1 سال
N/A
N/A
.it
45,500 تومان
1 سال
45,500 تومان
1 سال
45,500 تومان
1 سال
.club
48,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.company
60,000 تومان
1 سال
N/A
N/A
.pro
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
55,000 تومان
1 سال
.xyz
16,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
45,000 تومان
1 سال
.eu
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
.at
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
65,000 تومان
1 سال
.me.
39,900 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
60,000 تومان
1 سال
.ru.
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال
35,000 تومان
1 سال

Please choose a category from above.

افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

پکیج ها را بررسی کن

دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد!*

انتقال یک دامنه

* Excludes certain TLDs and recently renewed domains