هاست لینوکس پربازدید سی پنل ایران ۱ گیگ

16,900 تومان
ماهانه
فضا;۱ گیگ SSD NVMe
رم اختصاصی; ۱ گیگ
سی پی یو اختصاصی; ٢ هسته
مکان سرور; اسیاک ایران
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
پارک دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
تحویل;آنی

هاست لینوکس پربازدید سی پنل ایران 2 گیگ

28,900 تومان
ماهانه
فضا;٢ گیگابایت SSD NVMe
رم اختصاصی; ٢ گیگ
سی پی یو اختصاصی; ٢ هسته
مکان سرور; ایران (اسیاتک)
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
پارک دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
تحویل;آنی

هاست لینوکس پربازدید سی پنل ایران 3 گیگ

39,000 تومان
ماهانه
فضا;٣ گیگابایت SSD NVMe
رم اختصاصی; ٣ گیگ
سی پی یو اختصاصی; ٣ هسته
مکان سرور; ایران برج میلاد اسیاتک
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
پارک دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
تحویل;آنی

هاست لینوکس پربازدید سی پنل ایران 4 گیگ

47,900 تومان
ماهانه
فضا;۴گیگ SSD NVMe
رم اختصاصی; ۴ گیگ
سی پی یو اختصاصی; ٣ هسته
مکان سرور; هتزنر المان
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
پارک دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
تحویل;آنی

هاست لینوکس پربازدید سی پنل ایران 5 گیگ

57,900 تومان
ماهانه
فضا;۵ گیگابایت SSD NVMe
رم اختصاصی; ۴ گیگ
سی پی یو اختصاصی; ۴ هسته
مکان سرور; هتزنر المان
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
پارک دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
تحویل;آنی

هاست لینوکس پربازدید سی پنل ایران نامحدود

63,000 تومان
ماهانه
فضا;نامحدود SSD NVMe
رم اختصاصی; ۴ گیگ
سی پی یو اختصاصی; ۴ هسته
مکان سرور; ایران
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
پارک دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
تحویل;آنی