سرور مجازی هارد SSDNVMe پلن 1

شروع از
195,000 تومان
ماهانه

رم اختصاصی ; 2 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 20 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 1 هسته (2300 مگاهرتز معادل 2.6 گیگاهرتز)
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی هارد SSDNVMe پلن 2

شروع از
235,000 تومان
ماهانه

رم اختصاصی ; 2 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 40 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 2 هسته (4600 مگاهرتز معادل 4.6 گیگاهرتز)
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی هارد SSDNVMe پلن 3

شروع از
315,000 تومان
ماهانه

رم اختصاصی ; 4 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 40 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 2 هسته (4600 مگاهرتز معادل 4.6 گیگاهرتز)
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی هارد SSDNVMe پلن 4

شروع از
399,000 تومان
ماهانه

رم اختصاصی ; 4 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 80 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 3 هسته (6900 مگاهرتز معادل 6.9 گیگاهرتز)
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی هارد SSDNVMe پلن 5

شروع از
494,000 تومان
ماهانه

رم اختصاصی ; 8 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 80 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 2 هسته (4600 مگاهرتز معادل 4.6 گیگاهرتز)
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی هارد SSDNVMe پلن 6

شروع از
658,000 تومان
ماهانه

رم اختصاصی ; 8 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 160 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 4 هسته (9100 مگاهرتز معادل 9.1 گیگاهرتز)
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی هارد SSDNVMe پلن 7

شروع از
798,000 تومان
ماهانه

رم اختصاصی ; 16 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 160 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 4 هسته (9100 مگاهرتز معادل 9.1 گیگاهرتز)
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی هارد SSDNVMe پلن 8

شروع از
1,098,000 تومان
ماهانه

رم اختصاصی ; 16 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 240 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 8 هسته (18400 مگاهرتز معادل 18.4 گیگاهرتز)
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی هارد SSDNVMe پلن 9

شروع از
1,398,000 تومان
ماهانه

رم اختصاصی ; 32 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 240 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 8 هسته (18400 مگاهرتز معادل 18.4 گیگاهرتز)
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی هارد SSDNVMe پلن 10

شروع از
2,174,000 تومان
ماهانه

رم اختصاصی ; 32 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 360 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 16 هسته (36800 مگاهرتز معادل 36.8 گیگاهرتز)
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان