سرور مجازی ابری هارد SSDNVMe پلن 1

شروع از
418,000 تومان
ماهانه
  • پورت شبکه 10Gb/s
رم اختصاصی ; 4 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 40 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 2 هسته Xeon
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی ابری هارد SSDNVMe پلن 2

شروع از
468,000 تومان
ماهانه
  • پورت شبکه 10Gb/s
رم اختصاصی ; 2 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 40 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 2 هسته Xeon
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی ابری هارد SSDNVMe پلن 3

شروع از
578,000 تومان
ماهانه
  • پورت شبکه 10Gb/s
رم اختصاصی ; 4 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 40 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 2 هسته Xeon
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی ابری هارد SSDNVMe پلن 4

شروع از
845,000 تومان
ماهانه
رم اختصاصی ; 8 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 80 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 2 هسته Xeon
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی ابری هارد SSDNVMe پلن 6

شروع از
1,122,000 تومان
ماهانه
رم اختصاصی ; 8 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 160 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 4 هسته Xeon
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی ابری هارد SSDNVMe پلن 7

شروع از
1,431,000 تومان
ماهانه
رم اختصاصی ; 16 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 160 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 4 هسته Xeon
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی ابری هارد SSDNVMe پلن 8

شروع از
2,064,000 تومان
ماهانه
رم اختصاصی ; 16 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 240 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 8 هسته Xeon
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی ابری هارد SSDNVMe پلن 9

شروع از
2,636,000 تومان
ماهانه
رم اختصاصی ; 32 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 240 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 8 هسته Xeon
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی ابری هارد SSDNVMe پلن 10

شروع از
3,722,000 تومان
ماهانه
رم اختصاصی ; 32 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 360 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 16 هسته Xeon
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان