لایسنس دایرکت ادمین

شروع از
45,000 تومان
ماهانه

لایسنس دایرکت ادمین
تحویل 1 دقیقه الی 1 ساعت
تغیر ای پی هر 1 ماه یکبار

لایسنس سی پنل سرور مجازی

55,000 تومان
ماهانه + 120,000 هزینه تنظیم

فعال سازی رایگان
نصب رایگان
استفاده از اخرین ورژن

لایسنس سی پنل سرور اختصاصی

89,000 تومان
ماهانه + 250,000 هزینه تنظیم

فعال سازی رایگان
نصب رایگان
استفاده از اخرین ورژن

لایسنس پلاگین fleetssl

35,000 تومان
ماهانه + 200,000 هزینه تنظیم

فعال سازی رایگان
نصب رایگان
استفاده از اخرین ورژن

لایسنس لایت اسپید

79,000 تومان
ماهانه + 160,000 هزینه تنظیم

فعال سازی رایگان
نصب رایگان
استفاده از اخرین ورژن

لایسنس کلود لینوکس

شروع از
79,000 تومان
ماهانه + 160,000 هزینه تنظیم

فعال سازی رایگان
نصب رایگان
استفاده از اخرین ورژن