هاست چت روم نامحدود

27,000 تومان
ماهانه
 • نامحدود SSDNVMe فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آنی تحویل
 • ۱۰۰نفر ظرفیت انلاین
 • بکاپ چت روم هدیه
 • روزانه,هفتگی,ماهانه بکاپ گیری
 • آلمان لوکیشن
 • نامحدود پهنای باند

هاست چت روم ۱ گیگ

8,000 تومان
ماهانه
 • فضا SSDNVMe ۱گیگ
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آنی تحویل
 • ۲۰ نفر ظرفیت انلاین
 • بکاپ چت روم هدیه
 • روزانه,هفتگی,ماهانه بکاپ گیری
 • آلمان لوکیشن
 • نامحدود پهنای باند

هاست چت روم ۲ گیگ

12,000 تومان
ماهانه
 • فضا SSDNVMe ۲گیگ
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آنی تحویل
 • ۳۰ نفر ظرفیت انلاین
 • بکاپ چت روم هدیه
 • روزانه,هفتگی,ماهانه بکاپ گیری
 • آلمان لوکیشن
 • نامحدود پهنای باند

هاست چت روم ۳ گیگ

16,000 تومان
ماهانه
 • فضا SSDNVMe ۳گیگ
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آنی تحویل
 • ۴۵ نفر ظرفیت انلاین
 • بکاپ چت روم هدیه
 • روزانه,هفتگی,ماهانه بکاپ گیری
 • آلمان لوکیشن
 • نامحدود پهنای باند

هاست چت روم ۴ گیگ

20,000 تومان
ماهانه
 • فضا SSDNVMe ۴گیگ
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آنی تحویل
 • ۶۵ نفر ظرفیت انلاین
 • بکاپ چت روم هدیه
 • روزانه,هفتگی,ماهانه بکاپ گیری
 • آلمان لوکیشن
 • نامحدود پهنای باند

هاست چت روم ۵ گیگ

25,000 تومان
ماهانه
 • فضا SSDNVMe ۵گیگ
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آنی تحویل
 • ۹۰نفر ظرفیت انلاین
 • بکاپ چت روم هدیه
 • روزانه,هفتگی,ماهانه بکاپ گیری
 • آلمان لوکیشن
 • نامحدود پهنای باند