لایسنس دایرکت ادمین

شروع از
25,000 تومانماهانه

لایسنس دایرکت ادمین
تحویل 1 دقیقه الی 1 ساعت
تغیر ای پی هر 1 ماه یکبار

لایسنس سی پنل

55,000 تومانماهانه
120,000 هزینه تنظیم

فعال سازی رایگان
نصب رایگان
استفاده از اخرین ورژن

لایسنس اتو اس اس ال

35,000 تومانماهانه
90,000 هزینه تنظیم

فعال سازی رایگان
نصب رایگان
استفاده از اخرین ورژن

لایسنس لایت اسپید

79,000 تومانماهانه
160,000 هزینه تنظیم

فعال سازی رایگان
نصب رایگان
استفاده از اخرین ورژن

لایسنس کلود لینوکس

شروع از
79,000 تومانماهانه
160,000 هزینه تنظیم

فعال سازی رایگان
نصب رایگان
استفاده از اخرین ورژن