هاست لینوکس کم حجم دایرکت ادمین

هاست لینوکس کم حجم دایرکت ادمین 250 مگ

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قدرتمند nginx/nginx_apache

 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • 2 دامین های قابل اتصال
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • بله ضد اسپم
 • بله بک آپ هفتگی / ماهانه
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست لینوکس کم حجم دایرکت ادمین 500 مگ

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قدرتمند nginx/nginx_apache

 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • 4 دامین های قابل اتصال
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • بله ضد اسپم
 • بله بک آپ هفتگی / ماهانه
 • بله تحویل فوری و آنلاین
هاست لینوکس کم حجم دایرکت ادمین 750 مگ

استفاده از کنترل پنل دایرکت ادمین
وب سرور قدرتمند nginx/nginx_apache

 • آخرین نسخه دایرکت ادمین
 • 4 دامین های قابل اتصال
 • آنی! نصب و تحویل
 • بله امکان ریدایرکت
 • کلود لینوکس(ابری) سیستم عامل
 • بله ضد اسپم
 • بله بک آپ هفتگی / ماهانه
 • بله تحویل فوری و آنلاین