هاست چت روم

نامحدود
 • فضا نامحدود SSDNVMe
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل آنی
 • ظرفیت انلاین ۱۰۰نفر
 • هدیه بکاپ چت روم
 • بکاپ گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
 • لوکیشن آلمان
 • پهنای باند نامحدود
۱گیگ
 • ۱گیگ فضا SSDNVMe
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل آنی
 • ظرفیت انلاین ۲۰ نفر
 • هدیه بکاپ چت روم
 • بکاپ گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
 • لوکیشن آلمان
 • پهنای باند نامحدود
۲گیگ
 • ۲گیگ فضا SSDNVMe
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل آنی
 • ظرفیت انلاین ۳۰ نفر
 • هدیه بکاپ چت روم
 • بکاپ گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
 • لوکیشن آلمان
 • پهنای باند نامحدود
۳گیگ
 • ۳گیگ فضا SSDNVMe
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل آنی
 • ظرفیت انلاین ۴۵ نفر
 • هدیه بکاپ چت روم
 • بکاپ گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
 • لوکیشن آلمان
 • پهنای باند نامحدود
۴گیگ
 • ۴گیگ فضا SSDNVMe
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل آنی
 • ظرفیت انلاین ۶۵ نفر
 • هدیه بکاپ چت روم
 • بکاپ گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
 • لوکیشن آلمان
 • پهنای باند نامحدود
۵گیگ
 • ۵گیگ فضا SSDNVMe
 • کنترل پنل دایرکت ادمین
 • تحویل آنی
 • ظرفیت انلاین ۹۰نفر
 • هدیه بکاپ چت روم
 • بکاپ گیری روزانه,هفتگی,ماهانه
 • لوکیشن آلمان
 • پهنای باند نامحدود