سرور مجازی المان هارد SSDNVMe

سرور مجازی المان هارد SSDNVMe پلن ۱

رم اختصاصی ; 2 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 20 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 2 هسته Xeon
آی پی اختصاصی; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی المان هارد SSDNVMe پلن ۲

رم اختصاصی ; 4 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 40 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 2 هسته Xeon
آی پی اختصاصی ; عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر ; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی المان هارد SSDNVMe پلن ۳

رم اختصاصی ; 6 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 60 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 4 هسته
آی پی اختصاصی ; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر ; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

سرور مجازی المان هارد SSDNVMe پلن 4

رم اختصاصی ; 8 گیگابایت DDR4
هارد اختصاصی ; 80 گیگابایت SSDNVMe
پردازنده ; 4 هسته
آی پی اختصاصی ; 1 عدد
پهنای باند ; نامحدود
سیستم عامل ; CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
دیتاسنتر ; هتزنر آلمان
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان