سرور مجازی مدیریت شده سی پنل

سرور مجازی مدیریت شده سی پنل پلن ۱ -1 موجود است
 • ۱ گیگابایت رم اختصاصی DDR۴
 • ۱ هسته Xeon پردازنده
 • مدیریت نرم افزار و سخت افزار
 • مانیتورینگ ۲۴ ساعته
 • رفع تمامی مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری
 • ۳۰ گیگابایت هارد اختصاصی
 • کانفیگ درخواستی تمام مواردی که نیاز دارید
 • فضای بکاپ گیری ۱۰ گیگ
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • سیستم عامل CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
سرور مجازی مدیریت شده سی پنل پلن ۲ -1 موجود است
 • ۲ گیگابایت رم اختصاصی DDR۴
 • ۲ هسته Xeon پردازنده
 • مدیریت نرم افزار و سخت افزار
 • مانیتورینگ ۲۴ ساعته
 • رفع تمامی مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری
 • ۴۵ گیگابایت هارد اختصاصی
 • کانفیگ درخواستی تمام مواردی که نیاز دارید
 • فضای بکاپ گیری ۲۰گیگ
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • سیستم عامل CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
سرور مجازی مدیریت شده سی پنل پلن ۳ -1 موجود است
 • ۳ گیگابایت رم اختصاصی DDR۴
 • ۲ هسته Xeon پردازنده
 • مدیریت نرم افزار و سخت افزار
 • مانیتورینگ ۲۴ ساعته
 • رفع تمامی مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری
 • ۶۰ گیگابایت هارد اختصاصی
 • کانفیگ درخواستی تمام مواردی که نیاز دارید
 • فضای بکاپ گیری ۳۰گیگ
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • سیستم عامل CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
سرور مجازی مدیریت شده سی پنل پلن ۴
 • ۴ گیگابایت رم اختصاصی DDR۴
 • ۴ هسته Xeon پردازنده
 • مدیریت نرم افزار و سخت افزار
 • مانیتورینگ ۲۴ ساعته
 • رفع تمامی مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری
 • ۸۰ گیگابایت هارد اختصاصی
 • کانفیگ درخواستی تمام مواردی که نیاز دارید
 • فضای بکاپ گیری ۴۰گیگ
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • سیستم عامل CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان
سرور مجازی مدیریت شده سی پنل پلن ۵
 • ۶ گیگابایت رم اختصاصی DDR۴
 • ۴ هسته Xeon پردازنده
 • مدیریت نرم افزار و سخت افزار
 • مانیتورینگ ۲۴ ساعته
 • رفع تمامی مشکلات نرم افزاری و سخت افزاری
 • ۱۳۰ گیگابایت هارد اختصاصی
 • کانفیگ درخواستی تمام مواردی که نیاز دارید
 • فضای بکاپ گیری ۵۰گیگ
 • ۱ عدد آی پی اختصاصی
 • نامحدود پهنای باند
 • سیستم عامل CentOs - windows - - Ubuntu - Kali Linux
 • دیتاسنتر هتزنر آلمان