سرور مجازی ربات تلگرام

پلن1

رم;1 گیگ ddr4
سی پی یو;1 هسته xeon
هارد;30 گیگ با سرعت 7200rpm
پورت; ۱ گیگابیت پرمیوم نامحدود
سرعت بالا
پینگ مناسب
پشتیبانی 24 ساعته
مخصوص ضداسپم

پلن2

رم;2گیگ ddr4
سی پی یو;2 هسته xeon
پورت; ۱ گیگابیت پرمیوم نامحدود
سرعت بالا
پینگ مناسب
پشتیبانی 24 ساعته
مخصوص ضداسپم

  • 70 گیگ با سرعت 7200rpm هارد
پلن3

رم;3 گیگ ddr4
سی پی یو;3 هسته xeon
هارد;100 گیگ با سرعت 7200rpm
پورت; ۱ گیگابیت پرمیوم نامحدود
سرعت بالا
پینگ مناسب
پشتیبانی 24 ساعته
مخصوص ضداسپم

پلن4

رم;4 گیگ ddr4
سی پی یو;4 هسته xeon
هارد;120 گیگ با سرعت 7200rpm
پورت; ۱ گیگابیت پرمیوم نامحدود
سرعت بالا
پینگ مناسب
پشتیبانی 24 ساعته
مخصوص ضداسپم

پلن5

رم;5 گیگ ddr4
سی پی یو;4 هسته xeon
هارد;150 گیگ با سرعت 7200rpm
پورت; ۱ گیگابیت پرمیوم نامحدود
سرعت بالا
پینگ مناسب
پشتیبانی 24 ساعته
مخصوص ضداسپم

پلن6

رم;6 گیگ ddr4
سی پی یو;6 هسته xeon
هارد;170 گیگ با سرعت 7200rpm
پورت; ۱ گیگابیت پرمیوم نامحدود
سرعت بالا
پینگ مناسب
پشتیبانی 24 ساعته
مخصوص ضداسپم

پلن7

رم;6 گیگ ddr4
سی پی یو;6 هسته xeon
هارد;200 گیگ با سرعت 7200rpm
پورت; ۱ گیگابیت پرمیوم نامحدود
سرعت بالا
پینگ مناسب
پشتیبانی 24 ساعته
مخصوص ضداسپم

پلن8

رم;6 گیگ ddr4
سی پی یو;6 هسته xeon
هارد;230 گیگ با سرعت 7200rpm
پورت; ۱ گیگابیت پرمیوم نامحدود
سرعت بالا
پینگ مناسب
پشتیبانی 24 ساعته
مخصوص ضداسپم