سرور اختصاصی هتزنر آلمان(بدون ستاپ)

SB28

Intel Core i7-2600
6T HARD SATA
16GB RAM DDR3

SB30

Intel Core i7-920
1.5T HARD SATA
۸GB RAM DDR3

SB32

Intel Core i7-920
3T HARD SATA
12GB RAM DDR3

SB32/2

Intel Core i7-920
4T HARD SATA
12GB RAM DDR3

SB33

Intel Core i7-950
3T HARD SATA
12GB RAM DDR3

SB34

Intel Xeon E3-1245
3T HARD SATA
16GB RAM DDR3

SB34/2

Intel Xeon E3-1245
6T HARD SATA Enterprise
16GB RAM DDR3

SB34/3

Intel Core i7-950
3T HARD SATA
24GB RAM DDR3

SB35

Intel Core i7-980x
4T HARD SATA
24GB RAM DDR3

SB35/2

Intel Core i7-3770
6T HARD SATA
32GB RAM DDR3

SB36/2

Intel Xeon E3-1245
3T HARD SATA
32GB RAM DDR3

SB36/3

Intel Core i7-2600
6T HARD SATA Enterprise
36GB RAM DDR3

SB37

Intel Xeon E3-1245V2
6T HARD SATA Enterprise
36GB RAM DDR3

SB38

Intel Core i7-3770
6T HARD SATA Enterprise
36GB RAM DDR3

SB41

Intel Xeon E3-1270V3
480GB HARD SSD
36GB RAM DDR3

SB46

Intel Xeon E3-1270V3
8T HARD SATA Enterprise
32GB RAM DDR3

SB52

Intel Xeon E3-1270V3
960GB HARD SSD
32GB RAM DDR3

SB52/2

Intel Core i7-950
4T SATA+240 GB SSD
48GB DDR3

SB59

Intel Core i7-3770
4T SATA Enterprise+240 GB SSD
36GB RAM DDR3

SB34/4

Intel Core i7-3770
6T HARD SATA Enterprise
16GB RAM DDR3

SB36/4

Intel Core i7-950
2T HARD SATA Enterprise
48GB RAM DDR3

SB45

Intel Core i7-920
6T HARD SATA Enterprise
48GB RAM DDR3

SB54

Intel Core i7-3930
4T HARD SATA Enterprise
64GB RAM DDR3

SB56

Intel Core i7-3930
6T HARD SATA Enterprise
64GB RAM DDR3

SB64

Intel Xeon E5-1650V2
4T HARD SATA Enterprise
64GB RAM DDR3

SB68

Intel Core i7-3770
4T SATA+240 GB SSD
64GB RAM DDR3

SB72

Intel Core i7-3930
6T SATA Enterprise+240 GB SSD
64GB RAM DDR3

SB73

Intel Core i7-3930
12T HARD SATA
64GB RAM DDR3

EX40

Cpu;Intel® Core™ i7-4770
Ram;32 DB DDR4
Hard;2x2 TB SATA 6Gb/s7200 rpm
Port;1Gbit/s
Backup Space;100 GB

EX40

Cpu;Intel® Core™ i7-4770
Ram;32 GB DDR4
Hard;2x2 TB SATA 6Gb/s7200 rpm
Port;1Gbit/s
Backup Space;100 GB

EX40-SSD

Cpu;Intel® Core™ i7-4770
Ram;32 GB DDR4
Hard;2 x 500 GB SSD
Port;1Gbit/s
Backup Space;100 GB

SB37

Intel Core i7-2600
HDD2x HDD 3,0 TB SATA Enterprise
RAM4x RAM 8192 MB DDR3

sb35/3

Intel Core i7-2600
HDD2x HDD 3,0 TB SATA Enterprise
RAM4x RAM 8192 MB DDR3

SB35/3

Intel Core i7-2600
HDD2x HDD 750 GB SATA
RAM4x RAM 8192 MB DDR3

sb121

Intel Xeon E5-1650V
HDD2x HDD 2,0 TB SATA Enterprise
RAM8x RAM 16384 MB DDR3 ECC reg

Powered by WHMCompleteSolution