یافتن محصولات و سرویس ها

1گیگ
فضا;1گیگ
رم فیزیکی : 1 گیگابایت
تعداد هسته : نیم هسته
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
افزودن دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
سایر امکانات;نامحدود
تحویل;آنی
تفاوت هاست لینوکس معمولی و پربازدید در میزبان استفاده از منابع سرور دارد
8,000 تومان ماهانه
21,000 تومان سه ماهه
42,000 تومان شش ماهه
2گیگ
فضا;2گیگ
رم فیزیکی : 2 گیگابایت
تعداد هسته : یک هسته
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
افزودن دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
سایر امکانات;نامحدود
تحویل;آنی
تفاوت هاست لینوکس معمولی و پربازدید در میزبان استفاده از منابع سرور دارد
11,000 تومان ماهانه
30,000 تومان سه ماهه
60,000 تومان شش ماهه
66,000 تومان سالانه
3گیگ
فضا;3گیگ
رم اختصاصی:400 مگابایت
سی پی یو اختصاصی:300 مگاهرتز
EP:40
I/O limit :2000
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
افزودن دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
سایر امکانات;نامحدود
تحویل;آنی
تفاوت هاست لینوکس معمولی و پربازدید در میزبان استفاده از منابع سرور دارد
14,000 تومان ماهانه
40,000 تومان سه ماهه
78,000 تومان شش ماهه
4گیگ
فضا;4گیگ
رم اختصاصی:450 مگابایت
سی پی یو اختصاصی:350 مگاهرتز
EP:45
I/O limit :2350
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
افزودن دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
سایر امکانات;نامحدود
تحویل;آنی
تفاوت هاست لینوکس معمولی و پربازدید در میزبان استفاده از منابع سرور دارد
17,000 تومان ماهانه
48,000 تومان سه ماهه
96,000 تومان شش ماهه
5گیگ
فضا;5گیگ
رم اختصاصی:500 مگابایت
سی پی یو اختصاصی:400 مگاهرتز
EP:55
I/O limit :3000
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
افزودن دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
سایر امکانات;نامحدود
تحویل;آنی
تفاوت هاست لینوکس معمولی و پربازدید در میزبان استفاده از منابع سرور دارد
20,000 تومان ماهانه
57,000 تومان سه ماهه
114,000 تومان شش ماهه
نامحدود
فضا;نامحدود
رم اختصاصی:450 مگابایت
سی پی یو اختصاصی:350 مگاهرتز
EP:55
I/O limit :2400
پهنای باند;نامحدود
وب سرور;لایت اسپید
کلود لینوکس;بله
بکاپ گیری;بله
امکان ریدایرکت;بله
ورژن php;قابل تغیر
ساب دامین;نامحدود
ایمیل اکانت;نامحدود
افزودن دامین;نامحدود
دیتابیس;نامحدود
سایر امکانات;نامحدود
تحویل;آنی
تفاوت هاست لینوکس معمولی و پربازدید در میزبان استفاده از منابع سرور دارد
25,000 تومان ماهانه
72,000 تومان سه ماهه
144,000 تومان شش ماهه