سرور مجازی انگلیس

پلن1

دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

 • 1 گیگابایت رم اختصاصی
 • 50 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 1 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • CentOs - Red Hat - Debian - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
 • رداستیشن انگلیس دیتاسنتر
پلن2

دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

 • 2 گیگابایت رم اختصاصی
 • 100 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 2 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • CentOs - Red Hat - Debian - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
 • رداستیشن انگلیس دیتاسنتر
پلن3

دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

 • 3 گیگابایت رم اختصاصی
 • 150 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 3 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • CentOs - Red Hat - Debian - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
 • رداستیشن انگلیس دیتاسنتر
پلن4

دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

 • 4 گیگابایت رم اختصاصی
 • 200 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 4 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • CentOs - Red Hat - Debian - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
 • رداستیشن انگلیس دیتاسنتر
پلن5

دارای پنل خاموش و روشن
نصب و کانفیگ کنترل پنل رایگان

 • 6 گیگابایت رم اختصاصی
 • 300 گیگابایت هارد اختصاصی
 • 6 هسته Xeon پردازنده
 • 1 عدد آی پی اختصاصی
 • CentOs - Red Hat - Debian - Ubuntu - Kali Linux سیستم عامل
 • رداستیشن انگلیس دیتاسنتر
درخواستی

در صورتی که سرور درخواستی شما در پلن ها بالا نبود لطفا تیکت بزنید و مشخصات سرور درخواستی خودتون رو ارسال نمائید